Preguntes freqüents

Preferiblement sí, encara que no és imprescindible. Estudiarem el teu cas i junts decidirem què és el millor per a vosaltres. Encara que la dificultat o el símptoma es manifesti en un dels dos integrants de la parella, bona part de la intervenció es farà tenint en compte tots dos, per la qual cosa la implicació de la parella serà clau.

Per suposat. Et pots beneficiar de la teràpia sexològica individual per estudiar l'origen de la dificultat, aprendre eines per millorar la teva pròpia vivència de l'experiència sexual i preparar-te davant de la possibilitat de començar una relació de parella.

A la primera sessió recollirem l'anamnesi o la història del cas per, en sessions successives, començar una intervenció que per norma general serà d'enfocament molt pràctic, combinant l'anàlisi amb el treball per a casa entre sessions.

Sí, el preu de la sessió sempre és el mateix. El preu no varia en funció de si es tracta de teràpia individual o de parella, en línia o presencial, primera visita o seguiment. És a dir, el preu de la primera visita és el mateix que el de la resta de visites, les sessions de teràpia individual costen igual que les de teràpia de parella, i la modalitat presencial no es diferencia en preu de la modalitat en línia.

Si pateixo un trastorn d'etiologia orgànica que afecta la meva resposta sexual, la teràpia sexològica hi ajuda. Normalment els trastorns d'origen orgànic que afecten l'exercici sexual impacten en algun grau en el pla psicològic o relacional, per la qual cosa és convenient atendre també aquest aspecte. Per a un trastorn dorigen multifactorial és recomanable un abordatge multidisciplinari.

És important que a l'hora d'expressar les teves inquietuds més íntimes ho facis de la manera com et resulti més còmode. Per tant, si prefereixes expressar-te en català t'entendré perfectament, tot i que normalment m'expressi en espanyol perquè la conversa sigui més fluida.

La primera sessió ens portarà una hora i mitja. La resta de sessions duren al voltant d?una hora.

Sí. La meva intervenció no es limita als trastorns de tipus sexual. A la consulta podem tractar qualsevol situació que estigui suposant a la teva vida una dificultat o patiment, com pot ser ansietat, depressió, dol, gestió emocional, etc.

No hi ha una resposta exacta ja que la freqüència de les sessions varia d'acord amb la necessitat de cada cas i amb les propostes terapèutiques per realitzar entre sessions. De manera orientativa, la freqüència habitual sol ser una sessió cada dues o tres setmanes.

Si es tracta d'una primera sessió, un cop us heu contactat a través del formulari de contacte, telèfon o Whatsapp, concertarem una hora per a la visita. A través de correu electrònic rebràs tota la informació necessària per fer la trucada de vídeo: documentació, informació de pagament i enllaç per a la reunió. Les videotrucades es realitzen a través de Meet. El pagament es pot fer a través de Bizum, Paypal o transferència bancària i cal fer-ho amb antelació per reservar la cita. Política de cancel·lació: si la necessitat de cancel·lació o modificació de la cita es notifica abans de les 24 hores prèvies a la sessió, es reintegrarà limport íntegre de la sessió. En cas que es notifiqui amb menys de 24 hores d'antelació, i sempre que no es degui a una causa de força major justificable, queda reservat el dret a no fer reintegrament.